100 Golf Balls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi golf này, bạn có một trăm quả bóng. Không phải một, không phải một ít. Nhiệm vụ của bạn là tất cả họ kết thúc trong lỗ tương ứng của họ. Sự khác biệt là chúng không đứng yên, ngược lại, chúng không ngừng di chuyển. Vì vậy, bạn sẽ phải tinh chỉnh mục tiêu của mình và giải phóng các quả bóng vào thời điểm thích hợp nhất.