10 X 10! Classic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức trò chơi cổ điển 10x10 này, nơi bạn sẽ phải đặt một loạt các mảnh trên một bảng, khớp với nhau. Khi bạn điền vào toàn bộ một cột, chúng sẽ biến mất. Và nó phải như vậy, bởi vì nếu bạn tích lũy được nhiều mảnh và nhiều mảnh hơn, cuối cùng chúng sẽ không phù hợp nữa và trò chơi sẽ kết thúc mà không có lòng trắc ẩn.