10 Ten

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuẩn bị cho đến khi cuối cùng của các nơron của bạn và di chuyển các ô vuông với số lượng tương ứng của chúng trên bảng để tăng giá trị của họ cố gắng để hình thành con số tuyệt vời của 10. Bạn sẽ nhận được nó trước khi hội đồng quản trị là đầy đủ và do đó bất động? .