10 Shot Soccer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi rất tốt của bóng đá trong đó bạn phải chứng tỏ khả năng của bạn quay số từ vòng cấm mục tiêu nhiều như bạn có thể. Bạn cũng sẽ có bài kiểm tra khác nhau như đánh các mục tiêu, tiêu diệt đối tượng hoặc vịt đuổi theo.