1 Sound 1 Word

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi vui nhộn này, bạn có một hình ảnh pixel và âm thanh xác định nó. Nó sẽ thông qua điều này mà bạn sẽ phải khám phá nó là gì và viết nó lên bảng dưới cùng. Bạn có thể chi tiền để có được manh mối hoặc thậm chí là giải pháp, nhưng tốt hơn nếu bạn điều chỉnh tai và tiết lộ sự thật.