1 Line

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có các cấu trúc khác nhau được nối bởi các điểm. Nhiệm vụ của bạn là vẽ một đường màu kết hợp tất cả chúng lại và lấy nó từ một lần chạy liên tục mà không cần nhấc "bút chì lên bảng". Bạn càng tiến lên, các cấu trúc mà bạn sẽ thấy mình càng phức tạp.