1 + 2 + 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn tin rằng toán học chưa bao giờ được sở trường của bạn, với trò chơi này, bạn sẽ có cơ hội để làm mới toán sống im lìm bên trong não của bạn. Đáp ứng đúng cách để các hoạt động này. Một lỗi duy nhất là đủ để bạn có thể được đẩy ra từ các trò chơi trong một tuần và bài tập về nhà để làm ở nhà.