các trò chơi Diving

Quảng cáo

các trò chơi Diving

Bạn có dám mặc áo lặn và lặn của bạn vào đại dương sâu? Dù câu trả lời của bạn cho những lời đề nghị các trò chơi Diving bạn có thể đi để thực hành và có kinh nghiệm tuyệt vời lặn giữa các trường học của cá các loại. Trong suốt bộ sưu tập của chúng tôi các trò chơi Diving bạn sẽ thấy rằng bạn có thể chọn để lặn với bình gas hoặc phổi, bạn quyết định chế độ, hoặc có thể được vui vẻ tuyệt vời !!. Trong các trò chơi Diving là "Scuba" bạn phải đi lặn hang động ngầm và đi tìm kho báu ẩn trong các bức tường, nhưng không phải tất cả sẽ được dễ dàng như vậy, bạn phải đi kiểm soát tất cả các thiết bị đo mà bạn có để kiểm soát thời gian bạn đã được ngập nước, khả năng của bạn để tiếp tục khoan các bức tường để tìm kiếm kho báu mà sẽ cung cấp cho bạn vượt qua cấp độ tiếp theo, nếu bạn không, không có gì xảy ra, bạn luôn có thể bắt đầu một lần nữa để thử lại !!.