các trò chơi Diving

các trò chơi Diving

Bạn có dám mặc bộ đồ lặn của mình và đắm mình dưới đáy đại dương? Dù câu trả lời của bạn là gì với những trò chơi lặn mà chúng tôi cung cấp, bạn có thể thực hành và có trải nghiệm đáng kinh ngạc về việc lặn giữa các trường cá các loại. Trong suốt bộ sưu tập các trò chơi lặn của chúng tôi, bạn sẽ thấy rằng bạn có thể chọn giữa lặn với một chai hoặc phổi đầy đủ, bạn quyết định phương thức, một trong số chúng có thể rất thú vị !!. Trong các trò chơi lặn như "Scuba", bạn sẽ phải lặn trong các hang động dưới lòng đất và tìm kho báu ẩn trong tường, nhưng không phải mọi thứ sẽ đơn giản như vậy, bạn sẽ phải điều khiển tất cả các thiết bị đo mà bạn có sẵn để điều khiển Thời gian bạn bị nhấn chìm hoặc khả năng tiếp tục khoan tường để tìm kiếm kho báu sẽ đưa bạn vượt qua cấp độ tiếp theo, nếu bạn không nhận được nó, không có gì xảy ra, bạn luôn có thể bắt đầu lại để thử lại!