Tro Choi Am Nhac

Quảng cáo

Tro Choi Am Nhac

Trong chúng ta lớn tro choi am nhac có hai loại, một trong đó bạn có để chơi nhạc cụ hoặc DJing chuyên nghiệp và những người khác mà phải nhảy theo điệu nhạc. Không cần phải chọn có thể chơi tất cả! Chơi guitar theo phong cách trò chơi Guitar Hero 'hay' Rock Band "bằng cách nhấn đúng người vào đúng thời điểm để điều chỉnh âm thanh phím bên phải. Nếu bạn là kim loại nặng không ngần ngại một phút, bạn sẽ thích chơi saga như 'Santa Rockstar'. Nhưng nếu bạn đang nhảy múa trong những tro choi am nhac bạn có thể mở ra nhịp điệu nhảy múa nhạc của bạn, hip-Hop hay làm bước đáng kinh ngạc của breakdance. Lưu ý tốc độ nhấn khi bước nhảy phù hợp hay không sẽ không đi tốt. Bạn cũng có thể thi đua cheerleaders học các bước khó khăn nhất để khuyến khích đội. Nếu bạn làm tốt, bạn có thể nhận được vào đội cổ vũ của trường.