các trò chơi Pirate

Quảng cáo

các trò chơi Pirate

Hãy tưởng tượng bạn là một chân cướp biển peg và miếng che mắt trên một chiếc thuyền vùng biển Caribbean, sống rất nhiều cuộc phiêu lưu giả vờ bạn là một trong số họ trong phần này các trò chơi pirate. Đặt súng của tàu hoạt động và bắn các tàu địch mà đi lên cho bạn nếu bạn có thể trước khi chìm lấy chiến lợi phẩm của họ. Hoặc duyệt qua biển để tìm kiếm một kho báu bị mất mà bạn chỉ có thể tìm thấy với sự giúp đỡ của la bàn của bạn. Một trong những hoàn thiện nhất các trò chơi pirate là 'Pirateers' cũng có một phần thứ hai, các trò chơi bạn có thể mô phỏng một hải tặc tuyển thủy thủ trong thị trấn và mua tất cả mọi thứ bạn cần để tồn tại trên biển, sau đó bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ mà bạn tính như việc tìm kiếm kho báu bị mất hoặc chống tàu cướp biển khác. Mua nhiều đạn dược cần thiết phải ngăn chặn kẻ thù của bạn chìm thuyền quý báu của bạn.