Zwingo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của bạn là để bảo vệ các quả bóng lớn màu trắng để không rời khỏi vòng tròn, tránh bị ảnh hưởng đen. Thu thập tất cả các 'Nâng cấp' bạn có thể cải thiện tốc độ của bạn, kích thước ...