zorro team

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có trách nhiệm phối hợp các dịch vụ của thành phố này. Bạn phải mang theo các vấn đề phụ thuộc correspodiente; cảnh sát, bệnh viện và lửa. Sau khi nhiệm vụ click vào 'thưởng'.