zorro team

Đang tải trò chơi...
Bạn có trách nhiệm phối hợp các dịch vụ của thành phố này. Bạn phải mang theo các vấn đề phụ thuộc correspodiente; cảnh sát, bệnh viện và lửa. Sau khi nhiệm vụ click vào 'thưởng'.