zorro tank

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phá hủy các căn cứ của đối phương, đây là nhiệm vụ của bạn !!! Sử dụng các phím 'w' để nhảy, 'a' để đi đến trái, 'd' ở bên phải, bắn bằng chuột và roulette tăng lương này hoặc giảm các thùng. Trong "trận đấu chết 'bạn có thể enfrertarte