Zootopia Memory Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chắc chắn vào thời điểm này Zootopia've xem phim một trăm lần. Và bạn biết nhân vật của mình một cách hoàn hảo. Hoặc đó là những gì bạn muốn tin. Kiểm tra nếu có chơi game này để ghi nhớ khuôn mặt.