Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Judy, cảnh sát Zootopia thỏ, đuổi theo một tên trộm. Và cho điều này ông sử dụng mà hầu hết các đặc điểm của loại hình của mình, khả năng thực hiện bước nhảy tuyệt vời để né tránh các đối tượng chống lại nếu bị đâm, các trò chơi là hơn!.