Zootopia Hopps Pursuit

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Judy, cảnh sát Zootopia thỏ, đuổi theo một tên trộm. Và cho điều này ông sử dụng mà hầu hết các đặc điểm của loại hình của mình, khả năng thực hiện bước nhảy tuyệt vời để né tránh các đối tượng chống lại nếu bị đâm, các trò chơi là hơn!.