Zootopia Dash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các nhân vật chính của Zootopia, Disney, chạy qua một cửa hàng bách hóa tìm kiếm cho các đối tượng cụ thể. Chúng ta phải kết hợp khả năng của mình để đạt được con vật tích lũy giải quyết trước khi họ đóng cửa.