Zookeeper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi mà là gây nghiện, chắc chắn bạn là một thời điểm tốt giải trí ... Nhấp chuột vào các động vật mà bạn muốn thay đổi vị trí để tham gia nó với hai hoặc bình đẳng hơn.