Zoo Matching

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

animalillos đa dạng lây lan một hội đồng quản trị. Khi bạn nhìn thấy hai lặp đi lặp lại, sự tham gia và biến mất trong một vụ nổ của các hiệu ứng infographics. Nếu họ là riêng biệt nhưng gần gũi, giống nhau. Đó là Matching Zoo.