Zoo Hockey

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Racing animalillos Zoo để xem ai thắng giải đấu này Air Hockey. Di chuyển chuột cứng của bạn để đạt các viên thuốc, nếu bạn muốn cung cấp cho tổ chức mạnh hơn nút trái.