Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là bác sĩ thú y vườn thú và phải chữa lành những con sư tử, hà mã và hươu cao cổ. Bạn cũng có để nuôi những con khỉ và nhiều nhiệm vụ khác.