Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Bây giờ bạn có thể có sở thú rất riêng của bạn. Có không gian, bạn có động vật, bạn có lồng. Những gì bạn đang mất tích, đơn giản: Hãy cho màu sắc cho tất cả!.