Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bây giờ bạn có thể có sở thú rất riêng của bạn. Có không gian, bạn có động vật, bạn có lồng. Những gì bạn đang mất tích, đơn giản: Hãy cho màu sắc cho tất cả!.