Zoo Animals

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi vui nhộn, nơi bạn có để tham gia ba hoặc nhiều động vật để có được điểm khi bạn đã đạt đến một puntución nhất định bạn di chuyển đến cấp độ tiếp theo.