Zombotron 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tàu của bạn đã rơi vào một hành tinh lạ và bạn phải khám phá các khu vực chụp những điều mà bạn tìm thấy.