Zombocalypse

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các zombie đang xâm nhập thị trấn và bạn là người sống sót duy nhất, cố gắng trốn thoát đến một nơi an toàn giết chết nhiều như bạn có thể trên đường đi.