Zombies vs Viking

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Viking này để bảo vệ lâu đài khỏi bị tấn công bởi zombie. Bạn có rất nhiều loại vũ khí bạn có thể đi mua sắm để hoàn thành chúng.