Zombies Took My Daughter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đi trên zombies với vũ khí bạn tìm và tìm kiếm manh mối xung quanh thành phố để tìm con gái của bạn bị mất.