Zombies Mice Annihilation

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hệ thống cống rãnh thành phố đã bị xâm chiếm bởi những con chuột-zombie, nhiệm vụ của bạn là để tiêu diệt chúng. Bạn có thể rất nhanh chóng để có được và nâng cấp vũ khí của bạn khi bạn nhận được tiền.