Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giết zombie mà đi ra vào ban đêm bắn đầu tiên từ máy bay trực thăng và sau đó bạn sẽ phải đối mặt với họ mặt đối mặt.