Zombies Ate Phone

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Zombies đã đánh thức và đã đạt đến trung tâm thương mại và bắn chúng thoát khỏi nanh vuốt của mình để giúp bạn bè gọi bạn điện thoại di động.