Zombieland

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tồn tại một thành phố zombie bị nhiễm khuẩn. Báo chí 'không gian' để sử dụng tất cả các loại của các cơ chế mà bạn tìm thấy, có được những trái tim để cải thiện sức khỏe của bạn, phá hủy các hộp và trống phát nổ và phá hủy một số kẻ thù.