Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

cư dân Quận đã trở thành zombie và đã sẵn sàng để ăn bạn. Cách duy nhất bạn có để ngăn chặn chúng được bắn vào họ, nhưng không đủ để kéo kích hoạt, bạn nên gõ từ chính xác khác nhau để trục xuất súng đạn. Hủy diệt trí tuệ, họ gọi nó.