Zombie Trapper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tránh các cuộc xâm lược của zombie đóng cửa thoát hiểm để ngăn chặn chúng, đặt bom trên đường và cuối cùng bắn chúng với các loại vũ khí bạn đi nhận.