Zombie Terminator

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một thí nghiệm để tạo ra siêu chiến binh trong một nhà tù đã đi sai và đã trở thành zombie bị nhiễm, chỉ có bạn đã có thuốc giải độc và bạn phải thoát ra còn sống.