zombie storm

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ công dân khỏi bị tấn công bởi các thây ma, chỉ cần với họ trước khi họ giết người vô tội. Thu thập tất cả số tiền bạn có thể nâng cấp vũ khí của bạn, mua lựu đạn ...