Zombie Situation

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Shoot zombies xuất hiện để ngăn chặn chúng xâm nhập vào khu vực bảo vệ. Với số tiền bạn nhận được bạn có thể mua vũ khí mới.