Zombie Shooter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Shoot the zombie trong mỗi màn hình, bạn có một số lượng hạn chế của viên đạn, do đó bạn phải thu hẹp trọng tâm của bạn.