Zombie Rumble

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bắn pháo của bạn để tiêu diệt các tòa nhà và zombie người sống bên trong. Các bức ảnh ít bạn cần nhiều điểm hơn bạn nhận được.