Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt đối tượng khác nhau dọc theo cách để có được những zombie lây nhiễm tất cả các hộ gia đình với những người sống sót.