Zombie Outbreak 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang ở trong bóng tối ở một nhà máy bỏ hoang đầy đủ của zombies, vũ khí mới và bộ dụng cụ y tế để tồn tại và trốn thoát từ đó sống.