Zombie Market

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có zombie vui vẻ và trở nên lây nhiễm tất cả các khách hàng siêu thị. Tính các góc độ và hướng ném để tiếp cận họ bằng cách sử dụng chuyển động mà bạn có trong mỗi cấp độ.