Zombie Invaders

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phiên bản rất vui nhộn của Space Invaders cổ điển, chứ không phải là bắn navecitas phải tiêu diệt zombies trước khi họ tiếp cận với bạn. Bạn di chuyển với chuột và bắn bằng cách nhấn vào nút bên trái.