Zombie Hord 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những thây ma đã xâm chiếm thành phố, bạn phải tiêu diệt của bạn chỉ với họ bởi vì quân đội của bạn đã bị một tai nạn. Chọn cài đặt điều khiển bạn thích và bạn có thể bắt đầu chơi.