Zombie Hole

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hàng ngàn zombie đã bắt đầu tấn công con người và bạn phải giải cứu các giáo sư để hoàn thành chúng. Lấy mục tiêu mà chỉ đầu mỗi màn hình và được ghi trên radar.