Zombie Demolisher

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng bom để ném đu dây thừng ở đúng nơi để gây ra vụ nổ lớn.