Zombie Defense

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó bảo vệ thành phố từ cuộc xâm lược zombie đặt tháp dọc theo con đường để bảo vệ các loại khác nhau. Mỗi lần các zombie sẽ mạnh mẽ hơn và mạnh hơn.