Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nó bảo vệ thành phố từ cuộc xâm lược zombie đặt tháp dọc theo con đường để bảo vệ các loại khác nhau. Mỗi lần các zombie sẽ mạnh mẽ hơn và mạnh hơn.