Zombie Days

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiến đấu cho sự sống còn trong bóng tối chống lại cuộc xâm lược zombie bắn vào họ để có được ra ngoài. Mua vũ khí, ma túy và đạn dược cho quá mức sau.