Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chiến đấu cho sự sống còn trong bóng tối chống lại cuộc xâm lược zombie bắn vào họ để có được ra ngoài. Mua vũ khí, ma túy và đạn dược cho quá mức sau.