Zombie Crusade

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chỉ với những đội quân zombie đang cố gắng xâm nhập vào vương quốc của bạn. Đặt cung thủ, hiệp sĩ, pháp sư tháp quốc phòng oartilleros để có được nó.