Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Có một bệnh dịch zombie, và bạn phải chiến đấu đến cùng. Bảo vệ chạy trốn con người cắn họ và nghiền nát chúng với con chuột hoặc bất cứ điều gì bạn có trong tay.