Zombie Crisis

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có một bệnh dịch zombie, và bạn phải chiến đấu đến cùng. Bảo vệ chạy trốn con người cắn họ và nghiền nát chúng với con chuột hoặc bất cứ điều gì bạn có trong tay.