Zomber

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một loại virus đã nhiễm châu Âu, đi đến từng khu vực để kết thúc những người bị nhiễm. Lái xe robot với chuột và bạn phải đặt bom với nút chuột trái để loại bỏ chúng, bạn có nhiều loại khác nhau của máy bơm theo các zombie.