Zombality

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tồn tại cuộc xâm lược zombie sử dụng vũ khí mà bạn tìm thấy để chống lại chúng. Trong màn hình đầu tiên bạn sẽ giải thích làm thế nào để chơi.